ผลงานจากหินอ่อน

หินอ่อน มีจุดเริ่มต้นมาจากหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเน็ต ที่มีผลึกแร่คัลไซต์เป็นส่วนประกอบหลัก เกิดการทับถมกันเป็นชั้น ประกอบกับความร้อนและแรงดันที่เกิดจากแมกมาของภูเขาไฟใต้ทะเล และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาอันหลากหลาย จนเกิดการประสานกันของผลึกภายในตัวหิน ทำให้หินมีลวดลายที่สวยงาม ประกอบด้วยเส้นสีสันต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หินอ่อนจึงเป็นหินที่สง่างามและได้รับความนิยมทั่วโลก ประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านความสวยงาม และความประณีตของหินอ่อน ได้แก่ ประเทศอิตาลี สเปน และกรีซ โดยใช้ชื่อเรียกหินอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไป เช่น หินอ่อนวอลากัส (Volakas) คือ หินอ่อนสีขาวธรรมชาติผสานลายเส้นสีเทาที่ชัดเจนของประเทศกรีซ